Patruunan pytinki

Päärakennus Patruunan Pytinki restauroidaan ja avataan yleisölle viimeistään kaudelle 2026. Patruunan Pytinki kunnostetaan rakennuksen historiaa ja kulttuuriperintöä vaalien. Museovieraiden asiakaskokemusta parannetaan uusilla vastaanottotiloilla ja monipuolisilla ravintola-, kokous- ja juhlapalveluilla. Tämä mahdollistaa myös entistä laajemman yhteistyön muiden alueella toimivien matkailupalvelutarjoajien kanssa.

Eduard Dippellin suunnittelema Patruunan Pytinki valmistui vuonna 1885 patruunan eli tehtaan johtaja Gottlieb Kreidlin asunnoksi. Rakennusta laajennettiin 1898 korkeammalla torniosalla, jossa sijaitsivat mm. tehtaan konttori ja vierashuoneet. Toisen kerroksen avoparveke on myöhemmin rakennettu umpinaiseksi. Tyyliltään uusrenessanssia edustava rakennus maalattiin ulkopuolelta vuosisadan vaihteen asuun vuosina 2012–2013. Nyt arvokkaan rakennuksen rakenteet restauroidaan ja myös sisustus palautetaan 1800-luvun lopun uusrenessanssihenkeen. Samalla rakennuksen talotekniikka uusitaan paloturvallisuus ja esteettömyys huomioon ottaen.

Verlan tehdasmuseo on avoinna normaalisti koko remontin ajan. Vuodesta 2007 suljettuna ollut Patruunan Pytinki avautuu kävijöille viimeistään kesäkauden 2026 alkaessa. Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on tukenut hanketta 550 000 eurolla.

Kerromme restaurointihankkeen etenemisestä aktiivisesti sosiaalisen median kanavissamme.

Patruunan pytingin restaurointi

Verlan suojeltu helmi, Patruunan Pytinki, restauroidaan ja avataan Verlan vierailijoille

Patruunan Pytinki sijaitsee Unescon maailmanperintökohteessa ja on keskeinen osa nähtävyyttä. Rakennus on rakennussuojelulailla suojeltu, ja suojelu kattaa ulkoasun, rakenteet, huonejaon sekä kiinteän säilyneen kiinteän sisustuksen.

Restaurointiprojekti

Restaurointiprojektissa rakennuksen runkorakenteet korjataan restaurointiperiaattein. Rakennuksen hirsirunko on pääosin hyväkuntoinen, eikä se ole vaatinut suurempia hirrenvaihtoja. Suurimmat rakenteelliset korjaukset kohdistuvat rakennuksen alapohjarakenteisiin, joissa lämmöneristeenä käytetty savieriste on aiheuttanut lahovaurioita. 

Korjausten lisäksi rakennukseen tehdään tulevan käytön kannalta välttämättömät muutokset. 1. kerrokseen tehdään ravintolakeittiö vanhan keittiön paikalle ja keittiön alepuoliseen kellariin keittiön apu- ja säilytystiloja. Yksi ensimmäisen kerroksen huone muutetaan yleisö-wc-tiloiksi. Talotekniikkaa varten tehdään tiloja sekä kellariin, että 2. kerrokseen. Rakennuksen keittiöpäätyyn rakennetaan sisäportaikko, joka toimii myös toisena poistumistenä rakennuksen 2. kerroksesta, johon tulee mm. ravitolahenkilökunnan sosiaalitilat. Lisäksi ullakolle rakennetaan 2. kerroksen ”tornihuoneita” varten tarjoilutila ja palo-osastoitu poistumistiekäytävä. Rakennuksen ulkopuolisista töitä ovat mm. konttoripäädyn uudet kiviportaat sekä uusi sisäänkäynti keittiöpäädyn kellariin.

Rakennuksen sisätilat restauroidaan rakennuksen ulkoasua vastaavaan 1800-luvun lopun uusrenessanssihenkeen. Hirsiseiniin asennetaan pinkopahvit ja seinät tapetoidaan. Myös salitilojen kattopinnat pahvitetaan ja maalataan. Rakennuksen vanhat väliovet säilytetään mahdollisuuksien mukaan ja restauroidaan. Samoin vanhat ikkunanpuitteet ja säilyneet kattolistoitukset kunnostetaan.

Talotekniset työt ja tekninen varustus

Koko Pytingin talotekniikka uusitaan eli rakennukseen tulee uudet vesiputket, viemärit, sähköasennukset, ilmavaihto ja automaatiojärjestelmät. Myös rakennuksen lämmityspatteriverkosto uusitaan, mutta lämpö rakennukseen tulee edelleen tehdasalueen pellettilämpölaitoksesta. Rakennuksen turvallisuusjärjestelmät päivitetään.

Rakennukseen asennetaan esteettömyyden parantamiseksi hissi maanpinnan tasosta pääkerrokseen.

Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.