Verlan maailmanperintökohteen hoitokunta perustettiin vuonna 2002. Aiemmin kohteen asioita hallinnoi tehdasmuseon perustamisesta 1972 toiminut Verlan hallintokunta, jonka jäsenet olivat omistajayhtiön edustajia. Maailmanperintökohde Verlan hoitokunnassa on edustajat alueen omistajayrityksistä UPM Kymmene Oyj:stä ja KSS Energia Oy:stä sekä Museovirastosta.

Hoitokunta huolehtii siitä, että kohteen arvot säilyvät tuleville sukupolville. Hoitokunta ohjaa kohteen hoidon ja toiminnan suunnittelua ja kehittämistä matkailukohteena niiden suuntaviivojen mukaisesti, joita Unesco maailmanperintökohteelta edellyttää. Hoitokunta pitää yhteyttä niihin viranomaisiin ja päättäjiin, jotka vaikuttavat museoiden ja valtakunnallisten matkailukohteiden toimintaedellytyksiin. Hoitokunnassa käsitellään maailmanperintökohteen hankkeet ja suunnitelmat, ja sille raportoidaan kohteen ylläpidosta ja toiminnasta. Vaikka kohteeseen liittyvistä päätöksistä vastaavat omistajat, on hoitokunnalla ja sen kannanotoilla merkittävä painoarvo päätöksenteossa.

UPM:n edustajina hoitokunnassa ovat UPM Stakeholder Relations Director Sami Oksa, joka toimii hoitokunnan puheenjohtana sekä UPM Stakeholder Relations VP Hanna Maula. KSS Energia Oy:n edustajana on tuotantopäällikkö Kari Dansk. Museoviraston edustajina ovat kulttuuriympäristöpalveluiden intendentit Mikko Mannberg ja Timo Kantonen. Lisäksi hoitokunnan työskentelyyn osallistuvat UPM Verlan tehdasmuseon henkilökunta: johtaja Ville Majuri ja amanuenssi Jaana Rannanpää.

Kuvassa Ville Majuri, Kari Dansk, Hanna Maula, Sami Oksa, Mikko Mannberg ja Jaana Rannanpää.

Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.