Verlan puuhiomoon ja pahvitehtaaseen voi tutustua ainoastaan oppaan johdolla.

Mu­seo tar­joaa opas­tuk­set kou­lu­lais­ryh­mil­le opet­ta­ji­neen ja oh­jaa­ji­neen ve­loi­tuk­set­ta.

Maailmanperintökohde Verlan puuhiomo ja pahvitehdas Kouvolassa on ainutlaatuinen opintoretkikohde, joka kertoo Suomen metsäteollisuuden syntyvaiheista. Tehtaan perustaminen oli osa 1860-luvulla alkanutta puuhiomobuumia Suomessa. Taustalla oli hiomakoneen keksiminen. Sen avulla paperia ja pahvia voitiin valmistaa puukuidusta. Pienessä Verlan tehtaassa myös koneet olivat pieniä ja tuotanto yksinkertaista. Kaikki vaiheet tukkien uitosta valmiiksi pahviarkiksi ovat Verlassa läsnä.

Tehdasmuseon opastuksella kuulee lisäksi menneiden sukupolvien arjesta pienessä tehdaskylässä, jossa elämä oli omavaraista ja yhteisöllistä. Tehdas kehitti sosiaalisia oloja ja tarjosi esimerkiksi terveyssisaren palvelut ja perusti koulun kylän lapsille.

Tehdasopastuksen kesto on noin tunti. 

Tervetuloa luokkaretkelle Verlaan!

 

 

Yh­dis­tä opin­to­ret­keen met­sä­ret­ki ja eväs­te­le nuo­tio­pai­kal­la

Koululaisten opintoretkeen Verlan tehdasmuseossa voi luontevasti yhdistää metsäretken UPM Metsän tekemällä metsäpolulla, joka lähtee Verlan Seuratalon viereiseltä parkkipaikalta. Noin kahden kilometrin pituisen polun kohteet kertovat metsän eri kasvuvaiheista sekä luonnon- ja maisemanhoidosta. Seuratalon parkkipaikan kohdalla, rannalla, on myös nuotiopaikka, jossa koululaisryhmät voivat evästellä. Nuotiopaikan varaus veloituksetta täältä.

Opintopäivään Verlassa on mahdollista hakea kuljetusavustusta Suomen Metsäsäätiöltä, joka tukee koulujen tutustumista metsäteollisuuteen ja -talouteen.

 

Va­rauk­set ja tie­dus­te­lut

Kouluryhmien opastetut museokierrokset varataan etukäteen:
sähköpostitse museum.verla@upm.com tai
puhelimitse numerosta 02041 52170.

 

Vie­rai­lun oh­jel­maan voi si­säl­tyä esi­mer­kik­si

Alueen kartta löytyy täältä

Huo­mioi­ta­vaa

 

Teh­tä­viä 

Erinomaisia ja Verlan vierailuun helposti yhdistettäviä tehtäviä löytyy Suomen Metsäyhdistyksen sivuilta.

Maailmanperintökohteiden tehtäviä kouluille löytyy Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen  sivuilta.

Metsään liittyviä tehtäviä löytyy osoitteesta openmetsa.fi

UPM on BirdLifen yhteistyökumppani. Katso tehtäviä ja tietoja linnuista.

Tehtävät soveltuvat niin ennakkotehtäviksi kuin vierailun jälkeenkin tehtäväksi.

 

Jaalan koulun oppilaiden tekemä mobiilireitti Verlaan löytyy täältä.

 

Met­sä­po­lun yh­tey­teen so­pi­vaa ma­te­ri­aa­lia

 

 

UPM Fo­rest Li­fe

Kertoo mielenkiintoisella tavalla metsästä. Kannattaa tutustua - ja ottaa ohjelmaan vaikkapa englanninkielisenä.