Verlan maailmanperintökohteen asukkaille ja kesäasukkaille

 
Asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
 
Minusta on hyvä, että Verla on matkailukohde*
 
 
Koen merkityksellisenä sen, että Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on maailmanperintökohde*
 
 
Koen, että Verlan kyläyhteisölle koituu matkailusta enemmän etuja kuin haittoja*
 
 
Koen, että matkailun vaikutus elämänlaatuuni on parantava*
 
 
Koen, että matkailu tuo palveluita myös asukkaille*
 
 
Miten matkailu vaikuttaa alueen ympäristöön ja siisteyteen
 
Tähän voit kirjoittaa palautetta, kehitysehdotuksia ja toiveita maailmanperintökohteen ylläpitäjille:
 
Nimi
 
Sähköpostiosoite
 
 
 
Tilaus
Jos tilaus on keskeneräinen, näet sen tiedot tässä.